20.12.2019 / Medien / /

Traffic public en favur dil clima

Cusseglier naziunal Martin Candinas vul salvar il clima cun in’offensiva pil traffic public. En Svizra vegn mo fleivel ina tiarza dils kilometers da viadi fatga cun tren, bus ni tram e quei malgrad ch’il traffic public ei specialmein favoreivels pigl ambient. Plirs politichers da traffic pretendan perquei ussa dil cussegl federal in’offensiva en favur dil traffic public. Leger vinavon: LQ201219